SulH ve Hakkaniyete varır yolumuz(2)…/Orhan Karakuş

308685_2356739556462_3887198_n4-Dünyada sosyal devrimin şafağı söküyor…
Bunca kaygı ve kargaşa yeni bir doğum sancısıdır. Dünyanın müesses nizamı çatırdıyor iktidarı perçinleme hamleleri savaş çığırtkanlığı üzerinden yürütülmeye çalışılıyor.Yakın coğrafyamızda devletlerin dahil olduğu “Suriye savaşı” wikkiles ifşaatında açık edilenlerle ile birlikte gizli İŞİD destekçisi İsrail’inde katılması ile kontrol edilemez bir mecraya sıçramıştır.Hemen kuzeyde AB’nin dahil olduğu“Ukrayna savaşı” ve Japonya’nın dahil olacağı Uzak doğuda  uç veren “Kore savaşı”… Trumpi ve Putini salvolarla dünyadaki devletler savaşına İngiltere AB ve Çin’de dahil olacaktır.Bu kabustan dünya uyanacak ve sulh yapıcı güçlerini dönenceler arasından üretecektir.Avrasya’da kadim kültürel ile demlen hakkaniyet ve rıza iradesi kıvamlı bir şekil ve şümul bulacaktır.Psikolojik harp araçları olarak devrede olan istihbari think -tank medyası ve trol siteler gözümüzü bağlamasın. 3.Emperyalist paylaşım savaşında nükleer ve kimyasal harbin devreye girebileceğini apaçık görmemiz gerekiyor. Buna karşı direnç geliştirilmektedir. Nefsi mülkiyetçi düzen muktedirleri zalimane ve haksız hukuksuz ne kadar şaibeli başkanlıklar,darbeler ,seçim hükümeti ve şeytani krallıklar kurarsa kursun, İnşallah, hak yerini bulacaktır…Dünya kadın ve gençliğin dinamizmi sosyal ve kültürel bir devrime uyanıyor…
5-Anadolu toprağı kadın ve gençlik hareketini yoğurmakta…
Yaşamda,gönüller fethi ile sulh yapan tasavvufi yürüyüş bugün Anadolu’da Pudu Hepa ve Çanakkale ruhu ile tekrar dirilmekte gençliğin ve kadınların üretken enerjisi ile buluşmaktadır. Tüm girdap ve setlere rağmen yol açan tarihin o duru-durulamaz akışı ılıman bir kültürel atmosferi birlikte getirecektir.Batıda geliştirilen ve düşüncemize birer habis ur gibi yerleşen rasyonel teknik terimler ile gidişatı anlamlandırmak mümkün değildir. Erenler yolunda, pirler rehberliğinde birer marifet ehli olarak hakikatin yakın kavrayıcısı olunmalıdır. Lirik ve deruni Türkçe ile sosyal ve kültürel devrimin aşk açılımları yaşamda vuku bulmalıdır.İlim yanında bilim dilinin içeriği net ve hudutları belli kavramları ile bu yürüyüş taçlandırılmalıdır.Kısa bir iki not olarak:” Türkiye’de referanduma sunulan anaysa değişikliği ile “sultanlık” dayatması ise geleceğimizde kaynaşmadan çok ayrışma ve karşılıklı çatışma potansiyelleri oluşturmaktadır. İçeride insanlar tekçi yapılanışlara zorlanmakta, değişim arayan dinamiklerinin demokratik refleks gelişimi kadük bırakılmak istenmektedir.”Evet “ bloğu hızla tek tip mezhebsel faşizan bir yapılanışa doğru evrilirken kendi içinde de bölünmeler ve kargaşalar yaşamaya başlamıştır. AKP elitleri ve devlet makamlarınca itaate zorlanan tüm kesimler gibi destekleyici tabanı da huzursuz, geçmişte kendi içinde taşıdığı farklı eğilimler ise hızla ayrışmaktadır. Sarmaş dolaş oldukları “Fetöcü yapının” siyasi ayağı tartışmaları ile ayyuka çıkan “EVETçi bloktaki bölünmeler” kaçınılmazdır. “HAYIR bloğu” Türkiye’nin tüm muhalif ve gelişimci eğilimlerini ortak bir cihette buluşturmuş olmasına rağmen kendi içinde ritmi yüksek bir yürüyüş oluşturamamıştır”…(www.okuyay.net Politik kestirmler..19 Mart 2017)…’Dün(27.04.2017) açıklanan referandum sonuçları ve gerekçesi toplum vicdanında yer bulmayacak “minareyi çalanların kılıfına uydurduğu” bir gayri meşru  bir durumdur.Kendi şahsi bekası ve yandaş gruhun menfaatlerinin  korunmasından başka bir anlamı yoktur. Bu çürümüşlüğün yakın tarihselde  perem perem dökülüşünü hep beraber göreceğiz…
Sömürü ve Harbe Karşı Sulh ve Hakkaniyet Cephesi…
Ülkemizdeki derin ve deruni akışta sulh yapıcı güçler mevzi almaktadır. Memleketimizde “Hayır bloğunda”, dünyada ise “Değişim akımında” güçlerini biriktiren bu genç ve yeni dinamik özenle irdelenmeli ve önü açılmalıdır.Dünyanın halini anlamaya ve kavramaya çalışan bu yeni dinamik oluşum dünyamıza zuhur etmektedir.Yeryüzünde yeni düzenin kurucu ve inşa edici güçleri olan bu “dünyalı gençliğe” köprü olunmalıdır. Kendimin de içinde olduğu orta yaş kuşağı bu yeni aktör dinamiğe sislerin arkasından gelen müşfik bir ebeveyn konumunda yakınlaşmalıdır. Yaşlı ve pörsük kuşağın yürütücü hiyerarşik kurumları şucu bucu yada şöyle böyle olması fark etmez , bu dinamik güçlerin önderliği tarafından dikkate alınmamalıdır. Yaşlı kuşaklar kokuşmuş eski nefsi mülkiyetçi dünyadaki genotakrasinin tutucu muhafazakarlığını son demleri ile tüketmektedirler…”(www.okuyay.net İnşallah bu baharda..28 0cak 2017)
6-Toplumcu Hürriyet düzeninin inşa örgüsü…
Sosyal ve kültürel devrimin geliştirici ve kurucu iradesi toplumcu yurtsever bir hareket koordinasyonudur.Bunun sosyal kompakt dayanağı tüm insanlığın sulh ve huzur arayan vicdanlı kesimleridir. Geniş tabanı doğal dünya eko sistemidir. İnşa örgüsü laik-doğrudan demokratik toplum devletinin beşeri ve fiziki coğrafyalar özgüllünde toplum devleti formlarıdır.Buraya doğru yönelim ve gelişimin dokusu yaşamdaki doğal akışa uyumlu ,”entirk-siyasi” olmayan sosyal kültürel dayanışma yapılanmalarıdır.Politik yol açıcı rehberlik kadim kültürelde damıtılan ilim ve irfan ışığıdır. Mülkün Allah’ın olduğu geçeğinden hareketle üç günlük dünyada ekosistemi tahrip etmeyen teknoloji tabanlı kolektif üretim formlarının yaşam bulduğu hakkaniyetli yeni bir yaşam tarzıdır. Bunu toplumcu hürriyet düzeni olarak kavramlaştırmaktayız. Bizlere düşen doğru ve düzgün nefsi mütmain sulh yapıcı cenk erleri olarak bu yürüyüşte konum ve potansiyelimize uygun katkıda bulunmaktır…Atiye baki selamlar…

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>