Örgüsel temelde sulh ve hakkaniyet cephesi…Orhan Karakuş

308685_2356739556462_3887198_nİmlik imlik ÖRGÜ örülmeli…
Bu gün Türkiye kaotik badirelerden geçen rotası ayan olmayan bir gemi gibidir… 1935 sonrası T.C kurucu ilkelerinin içi boşaltılarak statik bir militer brokratik yapıda kaskatı kalmıştır.Politika yapıcıları ilmi siyaset elitleri olmuş ve toplumun tümünü kucaklayıcı bir şemsiye oluşmamıştır…2000’li yıllar sonrası olgusal ”Yeni Türkiye “ bağlanması ile kapitalist “rant ve talana” dayalı dinamik görünen yönü ise diktatöryal sürece yönelmiş ve iç bünyemize tahripkardır…Buna açılım sağlayacak kadim coğrafyanın kardeşlik ve razılık kültürü ise bu iki yönlü katostrafik dayatmalarla erozyana uğratılmıştır… Toplumun sağ duyusunu oluşturan ve binlerce yıldan bu güne süzülüp gelen deruni Türkçe iğdiş edilmiş, kimi ingilizce teknik dilini bilim dili (bilimin dili matematiksel yöntemlerin formülasyonu), kimi Arapça dilini Kur’ani ilim(Hali duru bir algı ile kavramak) sanmaktadır…Esasen özdeğerleri kıymetli , günceli ve geleceği kendi mecrasındaki akışla kapsama alan deruni Türkçe kadim coğrafyamızda bir “felsefe dilidir”…KAİM SÖZÜ,kırk sefer yardıkdan sonra ifadelendirmeli ve gönül deminde duru bir anlam buluşması temelinde vicdani bir eylemin dili yapabilmeliyiz…Kendimizden başlayıp nefsi mütmain ve düzgün davranan insanlar olmadan toplumsalda yol alıp hüküm olamayız…Bu yaklaşım ışığında çevremizdeki her varlık ile sulh olacak bir ekosistem bütünselliğinde dostluk kervanını adım adım örmeliyiz…Örgüyü oluşturan denk zincir halkalarını kendi süreçlerinde doğal bağlanıp kaynaşıma ulaştırmalıyız…
Coğrafyamız HARP altındadır…
Daha önceleri kaleme aldığım pek çok yazıda içinde bulunduğumuz dönemi 111. Dünya savaşı olarak ifadelendirmiş Ortadoğu ve Ukrayna’daki beşeri fay hatlarının gerilimin çok yüksek olduğunu dile getirmiştim… Dünya sancılı bir doğum yaşamaktadır…Nefsi mülkiyetçi emperyalist düzen merkez ve çevresi ile birlikte çökmektedir…Kendisini kurtarmak için çevreyi harap etmeyi göze almış düzenin oligarşik ağaları ve istihbari yapıları marifeti ile bu gün etnisite, yarın mezhebi temelide kapsama alacak ve sokaklara evriltilecek “iç savaş” ihracı içimize girmiştir…Zafiyetli bünyemizin kendisini toplaması ve bu topyekün harbe karşı ortak bir duruşu oluşturmak sulh yapıcı toplumcu yurtseverlerin acil görevidir… zamanımızda ki duygusal temerküzün cismanı yapısı olan bu duruşu “Çanakkale Ruhu” olarak değerlendirmekteyim.Bu irdeleme paylaşım ve iletişim içinde olduğum dost arkadaşlarca aşikardır…Bu gün ABD, ingiltere ve İsarail ittifakı ile her yanımız kuşatılmakta ve içerimiz çürütülmektedir… Batının diğer blokları ve doğunun dost görünen atmacaları ise üzerimize çullanmaktadırlar…Nefsi mülkiyetçi düzen emperyalizm bir dünya sistemi olarak artık içimizde betondan bir olgudur…Kimin ne olduğunu ele yordamı ile bilmekten hızla çıkmalı tarihsel bilincin izinde güçlerimizi toprlayıp “yurtta sulh ve dünyada sulh” M.Kemal Atatürk’ün veciz sözünü coğrafyamızda şiar edinmeliyiz…
Sulh ve hakkaniyet BİRLEŞİK CEPHESİ… ider sultası ve entirk yapıları mündemiç siyasi partilerin göz boyaması altında seçimlere doğru gittiğimiz ancak akibetini kestiremediğimiz bir kaotik ortamda yol almaktayız…Atatürk Orman Çiftliğini talan eden ve üzerine “kaçak sarayı” kurarak Türkiye Cumhuriyet’inin laik demokratik karakterine meydan okuyan “irticai odak” siyasi temsilcisi “trışka bir hükümetle” toplumu seçime icbar etmiştir… Bugün için PKK eli ile yürütülen yıkım süreci kardeşleşmeden çok ayrışımı çoğaltan bir siyasi çizgi izlemekte ona payanda ve yandaşlık yapan güçlerde “sözde özgürlük mücadelesine” teşne olmaktadırlar…Esasen ülkemizde örgün bir toplum devletini inanış kıymetlerine saygılı laik demokratik karakterini güçlendirmek, coğrafyamızdaki etnisite ve kavim odaklı savaş ve iç savaşlara karşı durmak, mezhep çatışmalarına su dökmek ve sulhu içselleştirmek elzemdir…baki selamlar…

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>