Hakkımızda

Bismillah…

2105’e girdiğimiz bu “yenicene zamandaki” açılım ve serilime Merhaba…

İnternet ortamında yayın yapacak olan “www.okuyay.net” bir paylaşım ve tartışma paltformu olarak  kültürel değişimin arılık ve durulanma süreçlerinde; “ şuurlu bir insan olmak” için sulh, hakkaniyet ve razılık temel kıymetlerinde düzgün bir duruş ve sofistike yaklaşımla insanlığın mülkiyetçi sistemi aşan  “yeni düzen”  arayışına katkılar sunmaya gayret edecektir.

Fikriyat çerçevesinde her düşünceye saygılı olurken onurlu bir duruşla, vicdani bir ufuk çizgisinde mazlumun yanında hak ve adalet mücadelesine katılımcı olmaya “destur” diyeceğiz.

“Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâdır bu,

Nazargâh-ı ilâhidir Makâm-ı Mustafa’dır bu.”…Nâbi tarzını içselleştirmek ve birlikte oluşumu gerçekleyeceğimiz yazar dostlarımızla  açılan köşelerini kendi özgür kürsüleri  olarak kabul edecek , kalibresi duru ve seviye derecesi “edebi” olan bir “deruni Türkçe” ile   toplumcu  yurtsever bir yol oluşturmaya çalışacağız.

Bilimsel yaklaşımları ve teorik çözümlemeleri  ana kaynaklarından alacak  yapıtların meseleleri ele alışlarındaki özü ve usulüne sadık kalarak sunacağız. Yorum , eleştirisel çözümlemeler ve analitik irdelemelerde “hakkı teslim etmeye, itiraz ve farklılıklarımızı” hassasiyetle ifade etmeye “ insani  kardeşleşme” temelinde özen göstereceğiz.

Toplumsal akışın sosyo-pisiko evresinde gidişatta KAL olmak için HAL’i anlamaya çalışacak ve aşk ile Kur’an  ve “zilzal suresinde” açıkça ifade edilen “sırâtel müstâkime” sarılacağız…

“Bizim işimiz sevgidir” diyen Yunus Emre’yi anıp…“İlm bir kîl-ü kâl imiş ancak, Işk imiş her ne var âlemde”…Fuzuli’yi yad edip, Horasan erenleri ve aydınlanmada coğrafyamız toprağının birikimlerine  ve laik demokratik cumhuriyete sahip çıkarken Puduhepa ve  Çanakkale ruhunu canlı tutacak  ve Mustafa Kemal Paşa’dan feyiz alacağız.

Gündem çerçevesinde haber ve yorumları paylaşım ve tartışmaya sunmada güncel gerçeği  derinden kavramaya çaba göstereceğiz.

Birbirimizi İşiterek ve Dostlukla:Sulh ve huzur hepimizle olsun…baki selamlar…