SEYHAN GÖLÜ

İŞİTİNİZ…

işitiniz…21 Mart 2015 sonrası dostlara ” İŞİTİNİZ mektubu” yazayım… 1- Rotamız toplumcu hürriyet düzeni 2- Toplumcu yurtseverlik miğferimiz 3- Nefsi mülkiyetçi kapitalist düny...