bizce  önemli gördüğümüz bir yenicene  zamanlarda 2015'ten 2018'e lan birinci evrede meselenin  irdelenmesine anlalamlı katkılarıolacaktır... yapacaktır..

El cevabımız kendimizedir…

Tefrika olarak  “el cevap kendimizedir “yazılarımız devam edevektir… 1- İyi tanımlı ayarı tutarlı Fuzzysel ahlak… Aristo tarafından temellendirilen Dekart ile Kartezyen, Hegel ve Ma...