mahir deniz

SULH IŞK’ları…/Orhan Karakuş

Sulh Işk’ları Emperyalizme karşı bağımsızlık yolunda, Yaz bahar aylarım karakış 30 Mart’tan 6 Mayıs’a, Batıya uzanan medeniyet beşiği Anadolu’mda. Güdümlü işkence tezgâhlarında cansız bedenler, Darağ...
bizce  önemli gördüğümüz bir yenicene  zamanlarda 2015'ten 2018'e lan birinci evrede meselenin  irdelenmesine anlalamlı katkılarıolacaktır... yapacaktır..

El cevabımız kendimizedir…

Tefrika olarak  “el cevap kendimizedir “yazılarımız devam edevektir… 1- İyi tanımlı ayarı tutarlı Fuzzysel ahlak… Aristo tarafından temellendirilen Dekart ile Kartezyen, Hegel ve Ma...