Darp ile harpler devam edecek…Sulhu kimler yapacak?../Orhan Karakuş

308685_2356739556462_3887198_nBOP ‘dan Asya’nın İşgaline…
Az çok mürekkep ile iştigal etmiş pek çok kimse nefsi mülkiyetçi düzenin emperyalist odaklarındaki mafiil yapılanmaların uzun erimli stratejilerinin varlığını bilir.Bu uzun erimde  elli-yüzyıl orta vadede 10 yıl üzerinden devrenelendirilir. Sürecin görünmez etkilerini fırsata çevirecek ve akışın ana eksenini bozmayacak sıra dışı gelişmelere ise müsemma edilir. Milenyum ile yeryüzünde yeni bir devri alem BOP(büyük Ortadoğu projesi)-Aİ(Asya’nın İşgali) başlamış ve bu yüzyılın ilk çeyreği için ikinci on yıllık devresi açılmıştır. Kısaca mülkiyet verili eski düzen ve arkaik kavimlerin nefsi emareli “batıya yürüyüşü” bitmiş insanlığın nefsi mutmaine “doğuya yürüyüş” istikameti açılmıştır. Bu yüzyıl ;toplumların kendi derin değişimi ile sulh ve hakkaniyetli yaşamı kuracağı zamandır…
Türkiye’deki 15 Temmuz “darbe tangosu” bir tarih sıfırı mı?…
İlk etapta şunu açık malum kılalım:15 Temmuz ,”1998 şubat post modern darbesi” ile başlayan “Balyoz ve Ergenekon kumpasları “ile devam eden süreçte TSK’nın komuta kademesinin derdest ve bertaraf edilmesi ile varsa batıya uydu olmama direncinin kırılmasıdır. Tali hedefleri ise arasattaki “saray külliye odağı” ile tamamı muaviye siyaseti sürdüren siyasi yapıların kuklalaştırılması ve yeniden dizaynı için saha temizliğinin yapılmasıdır.Yazılı- görsel medya ve internetteki verilerle bu süreci analiz etmek dezenformasyon ve bilgi kirliliği dolayısı ile zordur.İrdeleme için sağlıklı veriler ile kuantif istatiksel mekaniğe ve vicdani rotanın gönül demindeki aklın sezgilerine ve toplumsaldaki fütuhatçı hafızaya ihtiyacımız vardır. Durum-analizi için ilgiye ve tartışmaya sunabileceğim sorular:
1-Bu “darbe tangosu” hedefleri itibari ile ABD-İngiltere-İsrail etkili NATO konseptlerine uyumlumudur?
2-Mafiil odaklar için Kuzey sosyal hattı ile Güney sosyal hattı arasındaki direnç unsuru Türkiye’nin sürdürülebilinir kaos, ram yada bertaraf edilmesinden hangisi Asya’nın İşgalini kolaylaştırır?
3-Kurucu ruhun iç örgüleri yıkıma ve tahribata uğratılan Türkiye’de hakkaniyet ve sulh dinamiği nasıl kurulacaktır?
15 Temmuz Darbesini kim önledi?…
Asli hat:Teşkilatı Mahsusanın özdeğerleri ile hareket eden MİT’in bir kanadının proaktivitesi ve TSK’nın içinde mündemiç hakkaniyetli direnç öğeleridir.Temsili anayasal -siyaset kurumları (figürler) ,millet yada halk , ve de daha sonradan sürece katılan toplum dinamikleri önleyici setin tali dayanak veryasyonlarıdır. İlk etapta sahaya sürülen “kalabalık güruh” içindeki İŞİD unsurları dolayısı ile toplumsal direncin “örgütsüz ana rezonansı “sükunetli duruşu seçmiştir.
Tehlikeli girdap geçilememiştir?...
Coğrafyamız toplumsal dinamikleri vicdani bir rota – gönül deminde bir yürüyüş ile insani kardeşleşme temelinde razılıkla sulh ve hakkaniyeti aramalıdır. Mafiil odakların araçsallaştırdıkları ”Fetocü Terör örgütü” maşası yanında “sözde özgürlükçü PKK” ve “Dinci faşizmin örgütü İŞİD” vardır. Yeni kalkışmalar devam edecek ve daha sert süreçler önümüze konulacaktır. Yaşamsal direnmeyi meşru temelde yürütmek için bir arınma ve özeleştiri gerekmektir. Mevcut siyaset figürleri ve entirik yapıları çukurdadır. Onların rehberliğinde geleceğimizi kuramayız.Belirsizliğin aratarak devam edeceği ve ekonomik sosyal krizlerin vukuu bulacağı gelecek  günlerde dayanışma ve direnme için şucu-buculuktan arı düzgün nefsine mutmain insanların örgüsü zorunludur.İnşallah,ülkenin dirliği ve toplumun birliği sağlandığında kadim coğrafyamız dinamikleri ile Asya’nın İşgali püskürtülecektir…Baki selamlar…

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>