25.06 .2016 ANKARA SOHBETİNE DAİR…/Saadet Fırat Yakut

Saadet Fırat Yakut'un Profil FotoğrafıSaadet Fırat Yakut

25.06 .2016 ANKARA SOHBETİNE DAİR
Aynılıklarımız ve farklılıklarımızla biraraya geldiğimiz grup sohbetinde ülke gündemi, dünyadaki siyasi, toplumsal değişim süreçleri ile doğrudan demokrasiye dair görüşlerin dile getirildiği verimli bir sohbet ortamı olmuştur.
Katılımcı arkadaşlar , son zamanlarda daha da yoğunlaşarak artan ,endişe verici gelişmeleri , her gün bir önceki güne göre daha da kötüye giden toplumsal ve siyasal hadiseleri farklı açılardan ele alarak bunlar üzerine durum analizleri yapmışlardır .
Yönetici gücün her fırsatta “sandık ” “sandık ” deyip demokrasi vurgusu yapmasına rağmen, bugünkü siyasi otoritenin bir demokrasi başarısı ile değil, emperyalizmin bu ülkeye bir hediyesi olduğu dile getirildi .
Fırat ın doğusundaki kan durdurulmadan ülkedeki hiçbir siyasi hareketin sağlam bir zemine oturamayacağı ve kalıcı hiçbir çözüme gidilemeyeceği vurgulandı.
İngiltere’nin AB’den ayrılışı ile 2,5 kutuplu bir dünya düzeni oluştuğu ve bu değişimin ilerleyen süreçte içinde bulunduğumuz coğrafyada çok daha içinden çıkılmaz ,siyasi , ekonomik ve toplumsal kırılmalara neden olacağı tespiti yapıldı .
Siyasi otoritenin güvenlikçi ve her geçen gün daha da yüksek sesle dile getirdiği ötekileştirici söylemler karşısında, demokrasiye inanan kitlelerin yeni bir yol ve yeni bir dil ile en kısa zamanda biraraya gelip bu kaotik ortamdan çıkabilmenin yollarının aranması gerektiği dile getirildi.
Artık “hibrit sol ” olmaktan çıkıp “sosyal bir sol ” geliştirerek daha az politize olmuş , ve daha vicdanı bir dille , kitlelerin biraraya getirilmesi ve dinamik bir hareketin gerekliliği vurguladı.
Siyasi otoritenin şemsiyesi altındaki “ezilenleri ” ikna edici onların nedenlerine ve niçinlerine yanıt olabilen, çözüm odaklı sosyal söylemler geliştirilmelidir , dendi .
Yönetici gücün çatısı altındakilerle lirik ve masalsı yöntemlerle kültürel bir hat kurup mücadeleyi bu yönde geliştirmek gerektiği vurgulandı.
Ali Başaran arkadaşımızın teklifi ile grubun sekreteryası oluşturuldu . Grup yöneticisi dahil ,toplantıya katılan herkesin sekreterya üyesi olduğu, ayrıca sekreteryaya girmek isteyen her üyenin de sekreteryaya dahil olabileceği dile getirildi .
Toplantıda farklı bakış açısılarıyla ele alınan doğrudan demokrasi fikriyatına dair katılımcılardan gelen tespit ve tanımlamaları cümlelerin özüne saygı göstermeye itina ederek aşağıya yazıyorum, sayfamızda bulunmasında , okunmasında yarar olduğuna inanıyorum .
Doğrudan demokrasi doğrultusunda yapılan tespit ve tanımlamalar :
“DD her bireyin iradesinin alınacak karara yansımasıdır .”
“Doğrudan demokraside örgütlenme modeli insandır. ”
“Doğrudan demokrasi toplum devletini örgütlemektir , bu nedenle de vekilsiz olan her şey doğrudan demokrasinin bir örneğidir.”
“DD her kararın bizim istediğimiz gibi çıkması demek değildir. ”
“DD insanı insan olarak görmektedir. Bu nedenle özne özgür insanlara ihtiyaç vardır. ”
“DD dinamik bir harekettir .”
“DD öldürmek üzere kurulan iktidarlara karşı, yaşatmak üzere kurulan birey odaklı bir düzeni amaçlar .”
“Tarihsel süreçteki doğrudan demokrasi mücadelelerini (Paris komünü , Rusya’daki köy komünleri vb ) başarısız kılan gerçek örgütlü olmayışları idi .”
“DD dışarıdan gelen saldırılara karşı daha savunmacı bir harekettir . ”
“insanın kendine dair tüm kararları yine kendisinin vereceği bir harekettir . ”
“Geçmişteki başarısız örnekleri tekrar etmeyen bir hareket ancak doğrudan demokrasi ile oluşturulanilir . ”
“DD nin ilkeleri bir bakıma devrimci ahlâkın tanımlamalarıdır . ”
“Gerek şart ve yeter şart ile doğrudan demokrasi örgütlenmesi tamamlanmalıdır . ”
“Güce karşı mücadele değil DD ile iktidara giden patika bir yol açmalıyız . ”
“DD kalıplardan uzak olup birbirimizi anlamaktır .”
“DD tüm farklılıklara rağmen birlikte olabilme , birlikte yaşayabilme kültürüdür .”
” DD bireyin hukukunun örgüt hukukundan üstün olmasıdır .”
“DD aslında bir toplumsal yapının işleyiş biçiminin ne olması gerektiğidir .”
“Uyum birlikteliğini sağlayacak bir ruhu doğrudan demokrasi ile gerçekleştirebiliriz .”

“İktidar ,ideoloji, inanmış kitle ( üçlü sac ayak) ,değil ; doğrudan demokrasi ile sulh , razılık , hakkaniyet, helalleşme ( dörtlü sac ayak ) sağlanmalıdır .

………..

Katılımcı arkadaşlar Ankara toplantısından sonra da on beş günlük ya da bir aylık periyotlarla biraraya gelinmesini ve eylül ya da ekim ayında da bir forum düzenlenmesi görüşünü dile getirdiler ..
Ayrıca Toplantı talebini yapan toplantı yerini ayarlayan Orhan Karakuş hocama da katılımcılar adına teşekkür ediyorum .
Güzel ve verimli bir sohbet oldu . Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler .   28 Haziran, 15:59

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>