IMG_20190410_185303_893

Sulh yapıcılığı ve sulhuyetli sakinlik

Türkiye toplumunun yeni devire doğru değişim süreci başladı..Bu sürede önce doğru”okuma yani IKRA”….Sonra meseleyi irdelemede titiz araştırmalar sonunda hipotezi kurmak için yeni ya...