Yıldırım Alp'in ebru çalışmalarından

İnsanlığın şuurlu kutuluşu…/Orhan Karakuş

Etnisite ve inanış kökenli ; “bencil ve ilkel varlık”… Bu başlığı çağımızda modernlik denilen küresel-emperyal kapitalist sistem odakların mafiil aktörlerince kendi ruh hallerini dünyanın kahır ekser...
derin bir matem

Sönmez bir Işık…/Orhan Karakuş

Bu sabah satt 09.00 da Ulus’tayız.Annemin hastahane randevüsü dolayısı ile Ulus’taki Atatürk heykelini geçip İlk Meclis’in önünden Rüzgarlı sokağa girdik…Saat 09.05’de s...